Exit Lockdown. Back to normal?

Na de lockdown, waar medici ons gedrag bepaalden om de curve van
COVID-19 te controleren, zijn wij aan zet. We krijgen meer
bewegingsvrijheid en daarmee ook direct de verantwoordelijkheid om de
curve verder controleerbaar te houden.
Hoelang? Dat weet niemand. Het is dus vrijheid met randvoorwaarden. Het
nieuwe normaal. Het is dus in ons allerbelang dat we enkele rituelen
installeren

Lees hier de volledige white paper