“Een Covid-19 monument zou zeer waardevol zijn”


Een monument bezoeken dat herinnert aan een groot drama, kan louterend werken, het helpt om bewust te herinneren. Intussen gaan er stemmen op om de huidige coronacrisis, de Covid 19-pandemie, misschien ook een monument, of enkele monumenten, te geven. Om ons bewust te maken en te houden van de gigantische tol, die deze crisis geëist heeft. Een gelijkaardig pleidooi werd eerder al gemaakt door psychologe Elke Van Hoof