Wie is Elke Van Hoof

Wie is Elke Van Hoof?
Hoe kijk je naar het leven?
Wat is het belangrijkste dat je wil meegeven?
Vertel ons wat over het parcours dat je hebt afgelegd.
Een parcours vol opportuniteiten, wat heb je daaruit geleerd?