Een gezonde work/life balans? 3 valkuilen en 1 gouden tip

Het is wellicht de grootste uitdaging voor de werkende mens: de balans bewaren tussen het werk en het privéleven. Om deze balans gezond te krijgen én te houden, is het belangrijk om bewust te blijven van een aantal valkuilen. En dat zijn er heel wat. In deze blog gaan we in op de drie belangrijkste. Ook geven we nog een gouden tip die je helpt om voor jezelf te bepalen of je nog steeds ok bent.  

Valkuil 1: overspoeld worden als gevolg van te weinig structuur 

We worden dagelijks overspoeld door informatie, taken en verwachtingen van anderen. Vaak is er een gebrek aan gewoonten, structuur, planning en communicatie hierover. Gevolg: het loopt mis. Want iedereen loopt rond met andere verwachtingen, en als er geen duidelijke afspraken gemaakt worden binnen een stevige structuur, is dat een recipe for disaster. Zorg dus dat er wel voldoende structuur en planning is, zodat misverstanden en de gevolgen ervan geen kans krijgen. 

Valkuil 2: te lang in de comfortzone blijven hangen 

Graag vertoeven in de comfortzone is menselijk. Het geeft ons de illusie van rust en controle. Blijf je er te lang in hangen, dan wordt alles saai en voorspelbaar. Dit gevoel ga je mogelijk projecteren op andere aspecten van je leven, zoals je relatie. Maak het jezelf dus niet te makkelijk, en haal jezelf regelmatig eens uit je comfortzone door bijvoorbeeld iets te doen wat minder vertrouwd is. Vergelijk het met jongleren: de bal af en toe eens laten vallen hoort erbij, en houdt je scherp. 

Valkuil 3: te weinig zelfzorg 

Zelfzorg betekent voldoende aandacht besteden aan slaap, voeding, beweging en vrije tijd. Vooral dat laatste is belangrijk, want dat is je hersteltijd. Zorg voor een gezonde mix van beweging en letterlijk niets doen. Dertig minuten aan een matige intensiteit bewegen per dag zorgt ervoor dat stress-stoffen vrijgemaakt worden uit het brein. Maar ook gewoon niets doen en letterlijk kijken hoe snel het gras groeit, is enorm heilzaam. We doen dit vandaag veel te weinig omdat we de hele tijd zitten te tokkelen op onze smart devices. Het is nochtans een uitstekende manier om het hoofd vrij te maken. 

Gouden tip: check-in met jezelf 

Hoe hou je bij jezelf de vinger aan de pols en vermijd je dat je zonder het te merken afglijdt in een ongezonde work/life balans of te stresserende werksituatie? Simpel: plan elke 1ste dag van de maand een kwartiertje tijd in je agenda. Begin met de oefening van het ideale quadrant en ga na of je nog wel de juiste dingen doet om het juiste niveau van tevredenheid te behalen. 

Check vervolgens je stressniveau. Hiervoor kan je je APGAR-score berekenen. Dit is een cijfer van 1 tot 10 dat in de neonatologie gebruikt wordt om de gezondheid van pasgeboren baby’s te beoordelen.   

Om na te gaan of er bij jou sprake is van toxische stress kun je een alternatieve Apgartest gebruiken. Aan de hand van de onderstaande vragenlijst kun je de vinger aan de pols houden. Wanneer je op meer dan 2 van de 5 vragen ‘ja’ antwoordt, is het tijd om actie te ondernemen. Probeer te achterhalen wat het juist is dat jou uit je evenwicht haalt en praat erover met je leidinggevende. 

 1. Appeareance (voorkomen) 
  Is er sprake van een plotselinge wijziging in je uiterlijk, gewicht, slaappatroon, (genees)middelenverbruik? 
 1. Performance (presteren) 
  Heb je het gevoel dat je ineens over- of onderpresteert? 
 1. Growth tension (groeispanning) 
  Kun en wil je nog nieuwe informatie opnemen? 
 1. Affect control (affectcontrole) 
  Kun je je emoties en frustraties beheersen? 
 1. Relationships (relaties) 
  Is er een plotse verandering in sociale interactie merkbaar? 

Goed om te weten: deze test heeft geen enkele diagnostische waarde. Het is alleen een hulpmiddel om de druppel die de emmer doet overlopen tijdig te herkennen.