HET PUKKA 72 HOURS CALM EXPERIMENT

Neem deel aan het Pukka 72 Hours Calm experiment

Bedrijfstargets halen, regelmatig sporten, een gezonde maaltijd op tafel toveren, overvolle wasmanden wegwerken … De eindeloze to-dolijst bezorgt iedereen wel eens stress. Is het fenomeen je maar al te goed bekend? Elke Van Hoof zet haar schouders onder het Pukka 72 Hours Calm experiment: een hyperrelevante studie die onderzoekt hoe je toxische stress kan verlagen. En daar kan jij aan deelnemen! Dit is wat je mag verwachten.

Kan je stress verminderen met een aangepaste levensstijl?

Tijdens het Pukka 72 Hours Calm experiment, dat loopt van 16 tot 18 september 2022, zoomt Elke Van Hoof samen met haar team in op het effect van stress op ons welzijn. 72 uur lang zetten de deelnemers hun werk opzij, worden ze verdeeld in twee groepen en passen ze hun levensstijl aan. De ene testgroep volgt een nieuw voedings- en drankpatroon van thuis uit, zonder in te grijpen in het dagelijkse levensritme. Dat betekent dus ook dat zij geconfronteerd blijven met hun oplopend to-dolijstje. De andere ploeg daarentegen trekt zich terug op een afgelegen plaats in de natuur, waar stilte en rust centraal staan. Zij letten niet enkel op hun eten, maar volgen ook verschillende oefeningen, yoga- en meditatiesessies.

Regelmatige metingen als leidraad 

72 uur lang worden de deelnemers nauwgezet opgevolgd. Voor, tijdens en na het onderzoek vullen ze vragenlijsten in en meten we hun stresslevels met Fitbits. Zo brengen we de impact van de nieuwe levenswijze in kaart. Kan je effectief stress verminderen in drie dagen? Hoelang houdt dit effect aan? En zijn er significante verschillen tussen beide groepen? Bovendien leveren de data ons waardevolle inzichten op over elke participant. Die worden met Stresscrafting vertaald naar een persoonlijke aanpak om sterker te worden van én met stress. Dankzij deze concrete tools staan de deelnemers na het experiment extra veerkrachtig in hun schoenen.

Lees meer op: www.pukka72hours.com (inschrijvingen zijn gesloten).