ZO VERHOOG JE HET WERKGELUK VAN JE MEDEWERKERS

Wat is werkgeluk?

De definitie van werkgeluk is erg persoonlijk. De concrete invulling heeft veel te maken met de waarden van je medewerkers. Plaatsen ze collegialiteit voorop? Vinden ze het belangrijk dat er ruimte is om vragen te stellen? Er moet een match zijn met de bedrijfswaarden, opdat je collega’s zich goed voelen op de werkvloer. Wanneer de waarden clashen, vergroot het risico op uitval. Daarnaast spelen leermogelijkheden een grote rol. Kijk verder dan de capaciteiten van je teamleden, focus op wat ze écht graag doen en reik de juiste kansen aan.  

Het ideale kwadrant als startpunt

Wil je het werkgeluk van je medewerkers omhoog stuwen? Laat hen met een kritische blik naar hun takenpakket kijken. Welke opdrachten nemen ze voor hun rekening? Tot welke doelen dragen die bij? Welke taken hebben dezelfde ambitie voor ogen? Vervolgens kunnen jullie het ideale kwadrant samenstellen op basis van twee parameters:

  • Aan welke taken beleven je collega’s veel plezier?
  • Voor welke opdrachten voelen je medewerkers zich competent?

Idealiter spenderen teamleden 85 % van hun werktijd aan taken die hen energie geven én waarvoor ze de juiste vaardigheden in huis hebben. Uiteraard zijn er ook verantwoordelijkheden die ze graag op zich nemen, maar waarvoor het hen aan skills ontbreekt. Voorzie ruimte voor leermomenten, zodat ze hierin kunnen groeien. Taken waarvoor je medewerkers bekwaam zijn maar die ze minder graag uitvoeren, kan je bijsturen om het werkgeluk te vergroten. Dit noemen we jobcrafting.

Jobcrafting: gericht boetseren van je job 

Vaak vinden collega’s het moeilijk om te benoemen waarom ze opzien tegen bepaalde taken. Kleine aanpassingen kunnen een wereld van verschil maken, met het oog op meer werkgeluk. We onderscheiden vier vormen van jobcrafting:

  • Inhoudelijk craften | Je kan veranderingen doorvoeren in het takenpakket, bijvoorbeeld door projecten toe te voegen, te wijzigen of door te geven. Verlopen bepaalde aspecten stroef? Een korte opleiding kan de uitvoering vergemakkelijken. 
  • Relationeel craften | Sommige collega’s hebben baat bij een nauwere samenwerking voor bepaalde taken. Anderen gaan dan weer liever op eigen houtje aan de slag. 
  • Cognitief craften | Mindset matters, ook op de werkvloer. Mogelijks kan je de manier waarop een medewerker naar een opdracht kijkt, bijsturen. Gaat hij er op voorhand vanuit dat een taak niets voor hem is? Dat werkt een selffulfilling prophecy in de hand.
  • Contextueel craften | Evalueer de werkplek, de omgeving en het tijdstip. Misschien buigt een collega zich liever thuis over bepaalde to do’s dan op kantoor. Zijn er elementen die de concentratie verstoren? Denk na over manieren om ze weg te werken.

Extra tip: hanteert je organisatie een strikt telewerkbeleid na de coronacrisis? De ene collega begeeft zich enthousiast naar kantoor, terwijl anderen graag rustig in hun home office werken. Houd niet halsstarrig vast aan de richtlijnen, maar bekijk waar elke individuele collega baat bij heeft.

Wil je jouw collega’s laten bruisen van werkgeluk? Oh My People draagt dolgraag haar steentje bij! Wij schuiven met je teamleden aan tafel, stellen hun kwadranten samen en maken vlot de vertaalslag naar de praktijk. 

Neem contact op >>